สำหรับคนไทยในเดนมาร์ก


 
    พอดีได้อ่าน หนังสือพิมพ์ ไทยต่างแดน ปีที่ 6 ฉบับที่ 44 พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์สำหรับคนไทยในประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เว ไอซ์แลนด์และยุโรป  นั่งอ่านเนื้อหาข้างในเกือบทุกหน้า มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะ และก็ไปสะดุดตากับคอลัมน์หนึ่งเป็น  ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมเดนมาร์ก สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก สัญชาติเดนนิช  สาเหตุที่สนใจคอลัมน์นี้ด้วยความที่มีเพื่อนๆที่รู้จักกันทางเอ็มหลายคนอยู่ในกลุ่มประเทศนี้ และก็มีเพื่อนที่เรียนมัคคุเทศก์ด้วยกันอาศัยอยู่ในประเทศนี้ด้วยก็เลยสนใจอยากเก็บข้อมูลไว้ที่สเปชของตัวเอง และเอามาเปรียบเทียบกับการยื่นขอสัญชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย ว่าแตกต่างกันอย่างไร กฏระเบียบข้อบังคับมีอะไรบ้าง เนื้อหาใจความมีดังนี้ 
 
** ทารกที่เกิดมาจะได้รับสัญชาติเดนนิชโดยอัตโนมัติ หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวเดนนิช และสมรัสกันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในกรณีที่บิดามารดาได้สมรสกัน แต่มารดาเป็นชาวเดนมาร์ก ทารกนั้นก็จะได้รับสัญชาติเดนมาร์กเช่นกัน ในกรณีที่บิดาเป็นชาวเดนนิช บุตรจะได้รับสัญชาติเดนนิชโดยอัตโนมัติ ถ้าเด็กถือกำเนิดในประเทศเดนมาร์กหรือหากบิดามารดาสมรสกันก่อนที่บุตรจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 
** การขอสัญชาติเดนนิช  
    บุคคลที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์สามารถขอสัญชาติเดนนิชได้ โดยต้องยื่นขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวขในเขตเทศบาลที่คุณพำนักอาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบอกคุณได้ว่า ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการใบคำร้อง รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน รัฐสภาเดนมาร์กจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ว่าบุคคลนั้นๆควรได้รับสัญชาติเดนนิชหรือไม่ ซึ่งการพิจารณานี้ ดำเนินการภายใต้กฏหมายพิเศษ รัฐสภาจะอนุมัติร่างกฏหมายนี้ปีละ 2 ครั้ง บุคคลที่จะได้รับสัญชาติเดนนิชจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยรัฐสภา
 
    ต้องเรียนภาษาเดนนิชและผ่านแบบทดสอบพิเศษสำหรับพลเมืองเดนนิช
** คุณต้องได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ภาษา หรือสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งให้การรับรองว่า คุณได้สอบผ่านแบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษาเดนนิชระดับ 3 หรือแบบทดสอบอื่น ที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่างเช่าน อาจเป็นการสอบชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ หลักสูตรธุรกิจ คุณต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างมากเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสภาพสังคมของเดนมาร์ก จึงจะสามารถสอบผ่านแบบทดสอบพิเศษ ก่อนที่จะได้รับสัญชาติเดนนิช หรือที่เรียกว่า แบบทดสอบสำหรับพลเมืองเดนนิช
 
** หากคุณเป็นคนไร้สัญชาติหรือเป็นผู้ลี้ภัย คุณต้องพำนักอาศัยอยู่ในเดนมาร์กเป็นระยะเวลา 8 ปี
 
** หากคุณเป็นคนเข้าเมือง คุณต้องมีใบอนุญาตการพำนักอาศัยถาวร และพำนักอาศัยอยู่ในเดนมาร์กมาเป็นเวลา 9 ปี
 
** ต้องสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และพิสูจน์ได้ว่าในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา คุณมีรายได้เลี้ยงดูตนเองติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี คุณอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงจำนวนหนึ่งจากทางราชการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนในการเลี้ยงดูตนเอง เบี้ยเลี้ยงนี้อาจะเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริการทางทันตกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ คุณจะไม่เสียสิทธิ์ในการขอสัญชาติเดนนิช ถ้าคุณได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากทางราชการ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ หรือเงินช่วยเหลือจากคู่สมรสของคุณ
 
** คุณต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระกับทางราชการ
 
** คุณต้องรับรองว่าคุณไม่ได้กระความผิดทางอาญาใดๆ ซั่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
 
** หากคุณกระทำผิดทางอาญาใดๆ คุณอาจต้องรอจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาการขอถือสัญชาติเดนนิช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดที่ได้กระทำไป
 
** หากคุณกระทำความผิดอาญาขั้นร้ายแรง คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอนุญาตให้ถือสัญชาติเดนนิชเลย
 
   สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ www.newtodenmark.dk/nationality
  
    การได้สัญชาติตามคำประกาศในข้อกำหนด คุณสามารถได้รับสัญชาติเดนนิชตามคำประกาศในข้อกำหนด ในกรณีดังต่อไปนี้
    ** เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มนอร์ดิก
    ** เคยถือสัญชาติเดนนิชมาก่อน
 
 ** หนังสือเดินทางของเดนมาร์ก เมื่อคุณได้สัญชาติเดนนิชแล้ว คุณจะได้รับหนังสือเดินทางของเดนมาร์ก และมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือลงสมัตรรับเลือกตั้งในระดับประเทศได้
 
ที่มา และ ข้อมูลอ้างอิง ..หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน หน้า 5 ปีที่ 6 ฉบับที่ 44 พ.ศ.2552
 
 
 
 
 
 
Advertisements

เกี่ยวกับ My Life in The Netherlands and Belgium

All Happy Times in Thailand and The Netherlands + Belgium in my life.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ห้องเก็บของของหวานเอง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

5 ตอบกลับที่ สำหรับคนไทยในเดนมาร์ก

 1. Only Phatty พูดว่า:

  หวัดดีค่ะ ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหนังสือพิมพ์เล่มนี้ จึงอยากขอแจ้งว่าหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน มี เวปไซค์ออนไลน์ ให้อ่านฟรีนะคะ เชิญแวะไปที่ http://www.thaitangdaen-news.eu แม้บางท่านไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ ก็สามารถอ่านเรื่องราวได้เลยค่ะ

 2. My life in the Netherlands พูดว่า:

  ขอบคุณนะคะคุณแม่น้องแพ็ทตี้

 3. Only Phatty พูดว่า:

  ยินดีค่ะพี่

 4. pingping พูดว่า:

  ใครรู้จัก คนชื่อ สุรัตนา สุวรรณรัต ชื่อเล่นพี่ตุ๊ก เป็นคนกรุงเทพ แถวๆบางแคอ่ะค่ะ ไปแต่งงานที่เดนมาร์กได้5ปีแล้วค่ะ ใครรู้จักช่วยเมลกลับมาบอกทีเถอะค่ะ pingping14@windowslive.comช่วยหนูหน่อยนะค่ะ หนูอยากติดต่อพี่เค้าจริงๆแต่ไม่รู้จาติดต่อยังไงอ่ะค่ะ

 5. jinny พูดว่า:

  เข้าไปอ่านอยู่ค่ะ หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s