ข้อคิดดีๆ เก็บเอาไว้อ่านเอง


 
….อันความกรุณาปราณี
 
จะมีใคร บังคับ ก็หาไม่
 
หลั่งมาเอง เหมือนฝน อันชื่นใจ
 
จากฟากฟ้า สุราลัย สู๋แดนดิน ….
 
** พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ **
 
 
 **  สังคหวัตถุ 4  ประการ คือ **
1. การเป็นผู้ให้
2. การพูดเพราะ
3. การอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์
4. การวางตน เสมอต้น เสมอปลาย
 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
….ปุจฉา วิสัชนาปัญหาธรรม ระหว่างอาฬวกยักษ์ กับ พระพุทธเจ้า…
 
อาฬวกยักษ์ถามว่า…
๑.ทรัพย์ที่ประเสริฐเลิศล้ำของมนุษย์คืออะไร
๒.บุคคลประพฤติตามอะไร จึงมีความสุข
๓.รสที่ดี่สุดคือรสอะไร
๔.ชีวิตของคนเช่นไรที่ปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นอุดมชีวิต
 
พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…
๑.ศรัทธา  เป็นยอดแห่งทรัพย์ของมนุษย์
๒.ผู้ประพฤติตามธรรม ย่อมมีความสุข
๓.รสแห่งความสัตย์ เป็นยอดแห่งรส
๔.ชีวิตของผู้ที่มีปัญญา จัดว่าเป็นอุดมชีวิต
 
อาฬวกยักษ์ถามว่า…
๑.คนจะข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้อย่างไร
๒.คนจะข้ามห้วงมหรรณพแห่งสังสารวัฏได้อย่างไร
๓.คนจะล่วงทุกข์ได้อย่างไร
๔.คนจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร
 
พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…
๑. คนจะข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็ด้วย ศรัทธา
๒.คนจะข้ามห้วงมหรรณพแห่งสังสารวัฏได้ก็ด้วย ความไม่ประมาท
๓.คนจะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วย ความเพียร
๔.คนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วย ปัญญา
 
อาฬวกยักษ์ถามว่า…
๑.ทำอย่างไรจึงจะมีปัญญา
๒.ทำอย่างไรจึงจะมีทรัพย์
๓.ทำอย่างไรจึงจะมีเกียรติ
๔.ทำอย่างไรจึงจะชนะใจคน
๕.ทำอย่างไรตายแล้วจึงจะไม่เศร้าโศก
 
พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…
๑.คนที่ต้องการบรรลุพระนิพพาน เชื่อคำสั่งสอนของพระอรหันต์  ไม่ประมาท รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักฟัง ย่อมมีปัญญา
๒.คนที่ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความขยัน ย่อมมีทรัพย์
๓.คนที่มีสัจจะ ย่อมมีเกียรติ
๔.คนที่บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ย่อมชนะใจคน
๕.ผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา นำธรรมะ ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ(การฝึกตน) ขันติ(อดทน)และจาคะ (บริจาค)มาประพฤติ ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก
 
 
๐๐ ในโลกนี้ เหตุที่จะทำให้มีเกียรติที่ยิ่งไปกว่าความสัตย์มีอยู่หรือไม่
๐๐ เหตุที่จะทำให้มีปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการสนใจใฝ่รู้มีอยู่หรือไม่
๐๐ เหตุที่จะทำให้ชนะใจคนที่ยิ่งไปกว่าการให้มีอยู่หรือไม่
๐๐ เหตุที่จะทำให้มีทรัพย์ที่ยิ่งไปกว่าความเพียรมีอยู่หรือไม่
 
 
 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 
ถึงจะรบชนะข้าศึกนับพัน
ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล
ต่อเมื่อใดชนะใจตน
จึงนับเป็นยอดขุนพลที่แท้
 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements

เกี่ยวกับ My Life in The Netherlands and Belgium

All Happy Times in Thailand and The Netherlands + Belgium in my life.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ห้องเก็บของของหวานเอง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ข้อคิดดีๆ เก็บเอาไว้อ่านเอง

  1. sjöblom พูดว่า:

    Dii maak ja, I gonna remember and try do it everyday:)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s